Komornik Rafał Sokołowski
Komornik Rafał Sokołowski Kancelaria

Witam na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Rafała Sokołowskiego Kancelaria Komornicza w Mikołowie. Właściwość ogólna obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo informacje o kancelarii, wzory wniosków egzekucyjnych a także informacje o wyznaczonych terminach licytacji ruchomości i nieruchomości.

Zapraszam

Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Rafał Sokołowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie obejmującego:

 • Mikołów
 • Łaziska Górne
 • Orzesze
 • Ornontowice
 • Wyry
 • Gostyń

 

UWAGA: od dnia 1 marca 2021r. zostają zmienione zasady kontaktu z kancelarią:

Kancelaria udziela informacji telefonicznych dla stron oraz uczestników  postępowania w  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 10:00 do 12:00 , we wtorki od 10:00 - 14:00  tylko  w zakresie:

 •  Informacji dotyczących aktualnej wysokości zadłużenia
 •  Informacji dotyczącej wyliczenia salda zadłużenia
 •  Informacji dotyczących wskazania dla dłużników sygnatury sprawy pod którą prowadzone jest postępowanie
 •  Informacji dotyczących wskazania dłużnikowi wierzyciela, który skierował do komornika wniosek o wszczęcie postępowania
 •  Informacji dotyczących wskazania stronom postępowania aktualnego stanu sprawy tj. sprawa czynna, sprawa zakończona ze wskazaniem sposobu zakończenia

Kancelaria nie udziela telefonicznie szczegółowych informacji dotyczących prowadzonych postępowań. Strona chcąca uzyskać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej sprawy winna złożyć w tym zakresie stosowny  wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną. 

Kancelaria nie udziela porad prawnych.

Komornik przyjmuje strony bez konieczności wcześniejszego umówienia we wtorki od 10:00 - 14:00.

Kancelaria posiada wdrożony elektroniczny dostęp do:

/ZUS
ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS - odpowiedzi uzyskiwane w terminie 3 - 7 dni
/CEPiK
CEPiK
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK - odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 dnia
/OGNIVO
OGNIVO
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilku minut - 1 dnia
/CPD
CPD
Centrum Personalizacji Dokumentów MSW - PESEL / "Źródło" - odpowiedzi uzyskiwane w terminie 7 - 14 dni.
/CBDKW
CBDKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste - dostęp do wyszukiwarki Ksiąg Wieczystych on-line
/CEIDG
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - dostęp logowany do wyszukiwarki on-line z rozszerzonym zakresem danych
/E-SĄD
E-SĄD
Elektronicznego Postępowania Upominawczego - tzw. "e-Sąd"
/MS-KRZ
MS-KRZ
Sądowy Rejestr Zastawów - CI-RZ - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilkudziesięciu minut.
/SEPI
SEPI
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI)
.xml
.xml
System elektronicznej wymiany informacji z wierzycielami za pośrednictwem plików .xml